خدمات تلفن همراه

پست های : پارسـا

پارسـا  

نیکو سوال کردن، نصف علم است.
"پیامبر اکرم (ص
1394/06/04 03:13:19.477
کد: 408445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

آنچه والا بودن يک فرد را ثابت مي کند کرده هاي او نيست چون بيخ و بن آنها معلوم نيست و معاني مختلفي دارند ، والايي در ايمان به هدف و آرمان است
1394/06/04 03:13:09.407
کد: 408444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

کوشش اولین وظیفه انسان است . گوته
1394/06/04 03:08:15.117
کد: 408443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ارزش چه چیزی بیشتر از طلاست؟ الماس، چه چیزی از الماس گرانبهاتر است؟ اراده!
1394/06/04 03:08:04.787
کد: 408442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

هنگامی که مصمم به عمل شدید ، باید درهای تردید را کاملا مسدود سازید.
نیچه
1394/06/04 03:07:43.933
کد: 408441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی بنویس كه قابل خواندن باشد، یا كاری كن كه قابل نوشتن باشد.
1394/06/04 03:02:53.093
کد: 408440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بهترین دستور زندگی این است كه اعتماد به نفس داشته باشید.
1394/06/04 03:02:38.947
کد: 408439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سکوت پیش از آغاز آفرینش به وجود آمده است و آسمانها در فضا پراکنده شدند، بی هیچ حرفی و سخنی.
1394/06/04 03:02:27.437
کد: 408438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

براي ايمان داشتن بايد حصار پيشداوري ها را برچيد.
1394/06/04 03:02:10.603
کد: 408437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

درست است که ما عاشق زندگي هستيم ؛ اما نه از آن رو که بدان خو کرده ايم ؛ بل از آن رو که خو کردهء عشق ايم .عشق هيچگاه بي بهره از جنون نيست .اما جنون نيز هيچگاه بي بهره از خرد نيست
1394/06/04 03:01:43.193
کد: 408436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,335,722,541