خدمات تلفن همراه

پست های : خاله شريفه

خاله شريفه  
اتاق 2 - شعر و شاعری
موضوع : ادبی

ای که از لرزیدن دل آگهی
هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن

زر بدست طفل دادن ابلهیست
اشک را نذر غم دنیا مکن

پیرو خورشید یا آئینه باش
هرچه عریان دیده ای افشا مکن‌...

مولانا
1398/03/31 16:13 57`
کد: 680030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام سیده خانم.روزشمابخیر
برقرارباشید
1398/03/31 10:13 21`
کد: 680028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 33 - خانه ی مهر

سلام صبح همگی بخیروشادکامی
سلام ب پسرخاله مدیرعزیزک نمیدونم همچنان مدیرهستن یا ن..؟هرجاهستن سلامت باشن وبرقرار.....سلام ب دوستان قدیمی ودوستان جدید ک لیاقت اشنایشون نداشتم.صبحتون بخیروپرازاتفاقات شادوعالی..
1398/03/31 08:06 52`
کد: 680026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 2 - شعر و شاعری
موضوع : ادبی


هر که افزون گشت  سیم وزرش

زر نباریده از آسمان به سرش

از کجا جمع کرده این زر و مال

یا خودش  دزد بوده یا پدرشسعدی
1398/03/31 08:03 40`
کد: 680025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 2 - شعر و شاعری

گویند اگر می بخوری عرش بلرزد
عرشی که به یک جام بلرزد به چه ارزد

درخانه ما زیرزمینی است که در آن
یک خم بخوری خشتی از آن نیز نلرزد

خیام
1398/03/31 08:01 31`
کد: 680024
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 33 - خانه ی مهر

در چرخه این روزگار، اگر بی پولی
هیچکس نکند نگه ، که چه میجوئی
این ریزودرشت که درکنارت هستنند
پول را که نشان دهی،غلامت هستنند
1398/03/31 07:59 53`
کد: 680023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 33 - خانه ی مهر

سلام اقادانیال.صب بخیر
بله هیچ مشکلی نیس هرطور ک راحتی
1397/08/11 08:14 10`
کد: 638506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 33 - خانه ی مهر

چه خوب میشد ..
افتخار آدما به این‌نباشه که
هیچکس حریف زبون من نمیشه
کاش به این افتخار می کردن که
هیچکس حریف شخصیت من نمیشه..
.
1397/08/10 23:08 28`
کد: 638499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 33 - خانه ی مهر
موضوع : ادبی

دل را
به امدن و رفتن ها عادت ندهید
دربی که بازیچه طفل گردید
خامشی اش هرز می شود

#امیرعلی_قربانی


1397/08/10 14:31 30`
کد: 638178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 2 - شعر و شاعری


ذاتت عسل است ای جان

گفتت عسلی دیگر

ای عشق تو را در جان

هر دم عملی دیگر


#مولانا💓
1397/08/10 14:28 9`
کد: 638176
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,335,699,097