خدمات تلفن همراه

پست های : مائده

مائده  

سلام سارینا خوبیم شما خوبی؟؟؟؟
1394/03/23 11:38:23.147
کد: 343673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ورژن بعدی مال آدم بعدیه
1394/03/23 11:36:56.693
کد: 343671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

پف.....؟!!
1394/03/23 11:35:55.980
کد: 343670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

مامانم گفت جارو مشکل داره یعنی من با جارو مشکل دار کار می کردم یعنی .........
1394/03/23 11:26:15.020
کد: 343660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

منو باش جارو هم که می کشم فرشو تقسیم بندی میکنم
1394/03/23 11:19:21.233
کد: 343655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ای بابا حالا که هستم بقیه نیستن
بیا سما صبحانمو خوردم
1394/03/23 11:06:06.447
کد: 343641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دومتو گذاشتی رو کولت رفتی اره
1394/03/23 11:02:04.347
کد: 343635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سما میکشمت جا صبحانه می خورمتا
1394/03/23 10:59:45.013
کد: 343631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بعد چند ساعت تازه یادم افتاده صبحانه نخوردم از دست شما قاصدکیا حواس نمی گذارین واسه ادم
1394/03/23 10:58:19.933
کد: 343627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اوووووف عرق کردم
1394/03/23 10:56:12.010
کد: 343622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,335,706,208