خدمات تلفن همراه

پست های : **Ebra...**

  

شبتون بخیر
1393/11/24 22:42:19.687
کد: 247210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خدا حفظتون کنه
1393/11/24 22:41:48.233
کد: 247209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خونه ی پدرمم میخوام برم خونه خودم
1393/11/24 22:39:46.517
کد: 247206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ادیسون به خانه بازگشت یاد داشتی به مادرش داد
گفت : این را آموزگارم داد گفت فقط مادرت بخواند
مادر در حالی که اشک در چشمان داشت برای کودکش خواند:
فرزند شما یک نابغه است واین مدرسه برای او کوچک است آموزش او را خود بر عهده بگیرید
سالها گذشت مادرش از دنیا رفته بود روزی ادیسون که اکنون بزرگترین مخترع قرن بود در گنجه خانه خاطراتش را مرور میکرد برگه ای در میان شکاف دیوار اورا کنجکاو کرد آن را دراورده و خواند
نوشته بود : کودک شما کودن است از فردا اورا به مدرسه راه نمی دهیم
ادیسون ساعتها گریست


ودر خاطراتش نوشت :
توماس آلوا ادیسون
کودک کودنی بود که توسط یک مادر قهرمان به نابغه قرن تبدیل شد
تقدیم به مادران
1393/11/24 22:39:13.270
کد: 247204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

کسی این منظورو نداشته آبجی ناراحت نشو
1393/11/24 22:38:27.067
کد: 247203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

با اجازتون من برم؟
1393/11/24 22:36:42.450
کد: 247199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ًﺭﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺸﻘﺘﻮ ﺑﻪ ﺯﻧﺖ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﯼ
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺘﺶ
ﺍﻻﻥ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮﻭﻡ ﻗﻬﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ
ﺯﻧﯿﮑﻪ ﺑﯿﺴﻮﺍﺩ ﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ

ﺗﺎﺯﻩ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ ﮔﺮﻓﺖ
1393/11/24 22:36:08.820
کد: 247198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ممنون خوبم شکر
1393/11/24 22:35:15.080
کد: 247197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

شما درکتون بالاس درک ب سن و سال نیس ک آجی ما ک چن سال ازت بذرگتریم کجارو گرفتیم
1393/11/24 22:34:43.290
کد: 247195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

درود
1393/11/24 22:33:19.737
کد: 247192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,335,689,241