خدمات تلفن همراه

پست های : رضوانه

رضوانه  

آرمیتا!!!
1393/08/22 18:38:46.873
کد: 190045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

آرمیتا!!!!
1393/08/22 18:24:55.567
کد: 190007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﺳـﮑـــﻮﺗــــــــ ﮐـــﻪ ﮐـﺮﺩ ﺩﻟــﻢ ﺁﺗــﺶ ﮔﺮﻓﺖ
ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻟـــــﺒـــــــ ﺍﺯ ﻫـــﻢ ﻭﺍ ﮐﻨﺪ

"ﻏــﺰﻟـــ ﺧـــﺪﺍﺣـــﺎﻓــﻆــﻲ
" ﺭﺍ ﻣـﻴــﺨﻮﺍﻧﺪ . . .
1393/08/22 18:12:12.637
کد: 189973
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

آبجی مهمون اومده برامون زود بر میگردم:-(
1393/08/22 18:05:13.363
کد: 189963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام آرمیتا گلی:-)
1393/08/22 17:57:38.920
کد: 189951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 14 - مناجات با خدا

خدایا یه سوال دارمجون من راستشو بهم بگواون روزهایی که میگفت:

خدا شاهده دوست دارم


تو واقعا شاهد بودی؟
1393/08/22 17:25:24.743
کد: 189930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

عاشقــــــــــم عاشـــق آن
" میـــــــم
" کــﮧ مــﮯآیـــد...

آخــــر کلمـــﮧ ﮮ
" عزیـــــــــــــز
" و مرا مـﮯکــند...

مـــال تــــ♥ـــو......
*

1393/08/22 17:16:58.347
کد: 189925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

❂❤↺
تمام میشوم#شبی، ↶
فقط به من#اشاره کن...৵
❂❤↻
1393/08/22 17:12:37.420
کد: 189922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نفــــﻬﻢ ﺗــﺮﯾﻦ ﭼـــﯿﺰ ﺗﻮ ﺩﻧﯿــﺎ
ﺩلــــــﻪ...
ﻫـــﺰﺍﺭ ﺩﻟــــﯿﻞ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﺑـــﺮﺍﺵ ﺑﯿــــﺎﺭﯼ...
ﺑــﺎﺯ شب ﮐﻪ ﻣــﯿــﺸﻪ ﺍﺯﺕ ﻣﯿﭙـــﺮﺳﻪ ﭼــــــــــــﺮﺍ...؟!
1393/08/22 17:11:52.050
کد: 189920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

وقتــــــي رفتــــــي تا آخــــــر بــــــرو...
وقتــــــي مانــــــدي تا آخــــر بمــــان...
ايــــــن تــــــن...
خستــــــه ســــــت...!
از نيــــــمه رفــــــتن ها...
از نيــــــمه مانـــــدن ها...
1393/08/22 17:10:59.160
کد: 189919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,334,819,795