خدمات تلفن همراه

پست های : رضوانه

  

هععععییییی روووزگاررر
1393/08/18 18:13:24.640
کد: 184603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

باز هم اسيد پاشي
.
.
.
.
اينبار در سیرجان!!
.
.
.
.
.
.
.
.
اسيدپاشي در يك منزل مسكوني منجر به پاك شدن سنگ توالت و باز شدنه چاهه دستشویی شد!
1393/08/18 17:47:52.367
کد: 184601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

پسر :فك كنم عشقم داره بهم خيانت ميكنه

رفيقه پسره :چرا؟؟؟چي شده مگه؟؟؟

پسره: اخه ديروز بهش زنگ زدم ازش پرسيدم كجايي؟؟؟گفت با دوستم سارا بيرونم.

رفيق پسره :خو اين چه ربطي به خيانت داره:|||؟؟؟

پسره :اخه من ديروز با سارا رفته بودم سينماD:
1393/08/18 17:37:55.690
کد: 184598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,335,693,951