خدمات تلفن همراه

پست های : خاطره 5

  

:شوچلّه - به روایت بیرجندی
شعری زیبا از زنده یاد : محمد حسن معاضدی


جمع ما شو چله جوره تا سحر ... مایی بیا
با خبر مایی ، بفرما ، بی خبر مایی بیا

قوم و خویشو ور سرا بابا کلو رِز کردیَن
آتشونی از نماشوم تا سحر مایی ... بیا

دور کرسی هو نِشسته بیخ هم خُرد و کَلو
گرمِ صحبت ، آدمون صاحب نظر ! مایی بیا

کف زدن شو چله از کارون قشنگ مردومه
شور و شوق و عیش و نوش معتبر مایی بیا

دسته گز ور بسته کاکو دینه از زیلگ انار
پَشمَشویه جوش مِدَه مادر قمر !! مایی بیا

جاهلو بازو به بازو صف زده دورِ تغار
سینه ره بور کف زنی کرده سپر !! مایی بیا

دور مگرده دسته گز تا پشمشویا کف کنه !!
نیمرس اعلای پر شیره ی شکر مایی !؟ بیا

دوره ور پا کردین بور خو جونون مهربو
تاخت و تاز و گیر ودار بی خطر مایی بیا

اثر طبع شادروان محمدحسن معاضدی . 1375/10/1مشهد
1393/10/01 12:10:41.053
کد: 217582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ممنون ریحانه جان
خوبم آجی
1393/10/01 12:04:36.590
کد: 217581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام
حالتون خوبه؟
1393/10/01 10:25:35.130
کد: 217565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دلم خیلی تنگه...
خیلی تنگ...!:#'(
1393/09/18 15:08:02.860
کد: 211217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

راستی یه داداشی هم داشتیم
یااباصالح...
ایشون چطوره؟
حالش خوبه؟
دلتنگ ایشونم هستم...
ایشالاهرجاهست سلامت باشه:#'(
1393/09/18 15:06:36.470
کد: 211216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام آجی ریحانه
آجی آتنا
آجی بهار
داداش امین
خوبین بچه ها؟
دلم واسه تون تنگشده بود...:#'(
1393/09/18 15:05:02.433
کد: 211215
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام آینازجان
عالی بودخواهری
لایک
1393/09/18 14:56:27.597
کد: 211213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام?M
سلامvf
خوبین؟
1393/09/18 14:54:37.347
کد: 211212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

آجی آرمیتاجونم
دلم واست ی ذره شده این مدت خواهری
خوبی فداتشم؟:-)
1393/09/18 14:50:47.413
کد: 211210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

آجی نسرین گلم
خیلی دلم واست تنگ شده جیگرم
کجااااایی؟!:#'(
1393/09/18 14:33:54.317
کد: 211206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,335,702,169