خدمات تلفن همراه

پست های : سحر

  

مادری که هر روز ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺎﺭﻭ ﻣﯿﮑﺸﺪ

ﭘﻮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ

ﻭ ﺭﻧﮓ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻕ دارد

هیچوقت به ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ نرﻓﺘﻪ ﺍما یک ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ …
1393/07/15 22:19:57.060
کد: 136995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تسليت ارميتاجون
1393/07/15 18:37:33.060
کد: 135850
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

حالا عکس جي بود؟
1393/07/15 18:34:23.057
کد: 135832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بسته
1393/07/15 18:32:30.873
کد: 135819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اجي حديث، واسه من اصلا باز نشد اينترنت ضعيفه
1393/07/15 18:31:10.163
کد: 135813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اجي حديث واسه من،هيجکدوم بازنشد
1393/07/15 18:29:47.437
کد: 135806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ممنون داداش عباس شماخوبي
1393/07/15 18:12:35.977
کد: 135768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

فدات اجي حديث سلام برسون ازطرف من ايشالاه اشنابشم باهاش
1393/07/15 18:08:12.537
کد: 135760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

روحش شاد
1393/07/15 18:06:16.290
کد: 135753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نه عزيزم اين جه حرفيه اخ جند بار اومدم رفتاربجه هاياهم بد بود منم ناراحت شدم
1393/07/15 18:01:59.490
کد: 135746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,335,680,220