خدمات تلفن همراه

پست های : ماه

  

به هر دری که زدم سری شکسته شد

به هرجا که سر زدم دری بسته شد

نه دگر در زنم به سر نه دگر سر زنم به دری

که روح در به درم از سر و در زدن خسته شد
1393/06/16 17:45:37.460
کد: 72666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ميشناسيد؟؟؟اخه مدتيه قاصدک نيومدم ;-)
1393/06/16 17:42:06.490
کد: 72664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام دوستان:-D
1393/06/16 17:40:14.487
کد: 72660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ناجور وسواس شدم رو خونه
1393/06/10 17:00:20.840
کد: 64393
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بچه ها ناجور عصبي ام
1393/06/10 16:59:13.247
کد: 64386
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلامم
1393/06/10 16:59:11.380
کد: 64385
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

هرچي داريد بفرس جالب باشهه
1393/06/09 21:50:46.987
کد: 63179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

امروز غذا درست کردم هورا نسوخت:-D
1393/06/09 21:47:51.240
کد: 63172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

مبارکهه
1393/06/09 21:46:21.497
کد: 63170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

فريباجون عکس جالب دارى بفرس
1393/06/09 21:45:36.533
کد: 63168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,335,683,807