خدمات تلفن همراه

پست های : إلنا

إلنا  

زندگی
"باغی
" است!
كه باعشق
"باقی
" است،

"مشغول دل
" باش!
نه
"دل مشغول

بيش تر
"غصه های ما
" از
" قصه های خيالی ماست
" پس بدان اگر
"فرهاد
" باشی! همه چيز
"شيرين
"است....!!!
1393/06/07 11:43:33.240
کد: 59167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر


"در عشق،
باید درد دوری کشید
غمِ یار خُورد
ترسِ رقیب داشت
و زیرِ بار این‌ همه لِه شد.
خوشه‌ی دست نخورده‌ی انگور زیباست
اما، مست نمی‌کند...!
"
1393/06/07 11:33:23.870
کد: 59152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر


"ما که از هرچه ترسیدیم سرمان امد... بیایید تمرین کنیم کمی از خوشبختی بترسیم!
"

حسین پناهی
1393/06/07 11:31:01.160
کد: 59149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر


"مگر می شود در یک نقطه ماند ؟ مگر می توان؟
تا کی و تا چند می توانی
چون سگی کتک خورده درون لانه ات کز کنی؟
در این دنیای بزرگ ، جایی هم آخر برای تو هست
راهی هم آخر برای تو هست ..
در زندگانی را که گِل نگرفته اند!

جای خالی سلوچ - محمود دولت‌ آبادی
1393/06/07 11:30:21.197
کد: 59147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

یه هیزم شکن وقتی خسته میشه که تبرش کند بشه! نه اینکه هیزمش زیاد بشه.تبر ما انسانها باورهامونه،نه آرزوهامون...
1393/06/07 11:28:52.007
کد: 59145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﻭﺯ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺑﺘﭙﻪ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺴﯽ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﻦ ﮐﻪ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ
ﺳﺮﺕ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﭙﺸﻬﺎﯼ ﻗﻠﺒﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻪ
ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻥ ﮐﻪ
ﺑﯽ ﺭﯾﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻪ
ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ ﺭﺍ ﻧﺜﺎﺭ ﮐﺴﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ
ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ
ﺭﻭﯾﺎﯾﺖ ﺭﻭ ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ
ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ
ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ
ﺍﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ
ﺑﺪﻧﺶ ﺗﻘﺪﺱ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﺪ
1393/06/07 11:28:32.420
کد: 59143
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سخت است درک کردن دختری که غم هایش را خودش میداندودلش… که حسرت میخورند بخاطر شاد بودنش.. به خاطر لبخند هایش.. و هیچکس جز همان دختر.. نمیداند چقدر تنهاست.. که چقدر میترسد از باختن. از یخ زدن احساس و قلبش از زندگی.
1393/06/07 11:27:35.610
کد: 59140
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

⇇مــَن خــُـوب بـُـودَمـ۰۰۰⇨

⬅↺وَلـے خُوبـےمـُد نـَبود۰۰!➡

☜واس هَــمـــيـــنــ۰۰۰👉

⇜بِـــم بَد کَـــردَنــــ۰۰!▶

↙چــُـون خــُـوبــے خــُـوبـــــ نَبــــــود۰۰!!↘
1393/06/07 11:27:13.190
کد: 59138
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

☜ﺑﯿــﺨــﯿــــﺎﻟﺖ ﻣﯿﺸــــﻮم!

← ← ﺑــــــــﺮو..!
√ ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣـــــــﻦ ﺑﺎﺷﻢ ، ∷اﺷــــﮑﯽ∷ ﺑﺮای ﮐـــســـی که
ﻣﺮا
"ﻣــــﻔـــﺖ ﻓﺮوﺧﺖ
" ﻧﻤــــــــــــﯿﺮﯾﺰم...
"√√√❗❌
1393/06/07 11:26:42.663
کد: 59137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

من بودنت را خواندم و تمرین کردم قرار نبود,نبودنت را امتحان بگیری
1393/06/07 11:25:55.503
کد: 59134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,335,693,124