خدمات تلفن همراه

پست های : عسل

عسل  

دوستای گلم خیلی خوابم میاد شب بخیر دوستون دارم
1393/04/29 00:42:22.410
کد: 22184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

وقتی می بینمش
قلبم از جاش کنده میشه
وقتی می بینمش
دستام میلرزه
وقتی می بینمش
ذوق مرگ میشم و دوست دارم همش کنارش باشم
دوست دارم سالها پای حرفاش بشینم
وقتی می بینمش
می خوام فقط وفقط بهش زل بزنم
و با چشمام بهش بفهمونم
که بی نهایت تاابد
دوستش دارم
1393/04/29 00:01:27.950
کد: 22151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

عاشقتونم قاصدکی ها ;-)
1393/04/28 23:11:58.863
کد: 22083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

امیدوارم روزی تمامی رویاهایمان به واقعیت تبدیل شود و اون روزه که بهترین روزه منه
1393/04/28 23:09:16.413
کد: 22078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چی باید بگم از این زمونه نمی دونم
خیلی زمونه ی بدی شده
خیلی وقته آدم خوب ندیدم
1393/04/28 22:59:34.420
کد: 22069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

من میرم به عشقم میگم که چه قدر دوستش دارم
1393/04/28 22:52:19.330
کد: 22061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ایران ببره!
1393/04/28 20:54:27.303
کد: 21992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

با صدای بلند و ازته دل فریاد میزنم ؛ ای تمام هستی ام عاشقانه ……دوستت دارم
1393/04/28 20:26:18.003
کد: 21985
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

من امروز دوباره قلبم را در رودخانه ایمان شستم من فرشته ها را برسجاده ام مهمان کرده ام
باشد که بر کویر قلبم یک بار دیگر باران عشق ببارد
1393/04/28 20:23:47.407
کد: 21984
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

باران که می بارد دلم هوایی میشود و با رویاهای خیس از یاد تو پر میکشم به سوی کویر
باران که می بارد چشمهایم پرمیشوند ازیادت و تو چه آرام جاری میشوی برروی گونه هایم
باران که می بارد ……
1393/04/28 19:19:08.783
کد: 21961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,334,822,907