خدمات تلفن همراه

پست های : فریاله

فریاله  

درجبحه نرم قافیه را باختیم
1393/07/25 21:24:12.000
کد: 157305
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

درجبحه نرم قافیه را باختیم
1393/07/25 21:21:23.560
کد: 157295
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ای بابا ازدست این قاصدک
1393/07/22 23:00:02.660
کد: 152387
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چکیده ای از نامه چارلی به دخترش
1393/07/21 21:18:37.620
کد: 150213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نگه داشتن دین در آخرالزمان

مثل نگه داشتن ذغال گداخته در کف دست است
1393/07/20 10:41:22.900
کد: 147552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خدایا میخواهم مثل شهیدان حتی اگر تکه تکه هم شدم

 دستانم را زیر سرم بگذارم و آرام بخوابم.
1393/07/20 10:40:43.350
کد: 147551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

قسمتی از نامه ی چارلی به دخترش
1393/07/20 10:35:27.120
کد: 147544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چارلی درنامه ای به دخترش گفت...
1393/07/19 11:50:51.597
کد: 145681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خدایا میخواهم مثل شهیدان حتی اگر تکه تکه هم شدم

 دستانم را زیر سرم بگذارم و آرام بخوابم.
1393/07/19 11:49:42.973
کد: 145680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نگه داشتن دین در اخر زمان
مثل نگه داشتن اتیش توی دسته
1393/07/19 11:49:37.777
کد: 145679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,335,723,270