خدمات تلفن همراه

پست های : مجید *4

مجید *4  

مرسی خواهر زاده گلم
1393/09/28 00:27:26.947
کد: 215899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

من نمیدونم چرا برنامه قاصدکم گیر داره ورژن اخرشه هم نصب کردم .برا شما هم همینجوریه
1393/09/28 00:26:21.803
کد: 215898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

به خوشی شما اجی.
1393/09/28 00:24:43.547
کد: 215897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام به بچههای گل
1393/09/28 00:22:47.077
کد: 215893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

شب خوش
1393/09/25 22:50:37.913
کد: 215007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

در زمان رضا شاه به دلیل کمبود اسلحه، بعضی از پاسبان هایی که گشت می دادند فقط غلاف خالی اسلحه، یعنی همان جلدی که اسلحه در آن قرار میگیرد را روی کمرشان می بستند و در واقع اسلحه ای در کار نبود. دزدها و شبگردها وقتی متوجه این قضیه شدند برای اینکه همدیگر را مطلع کنند به هم می گفتند که طرف
"خالی بسته
" و منظورشان این بود که فلان پاسبان اسلحه ندارد و غلاف خالی اسلحه را دور کمرش بسته به این معنی که در واقع برای ترساندن ما بلوف می زند که اسلحه دارد و روی همین اصل بود که واژه
"خالی بندی
" رواج پیدا کرد

ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﻭﺍﻡ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻣﯽﺷﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺟﺴﺪ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﭘﺪﺭﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﺣﻖ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﺪ .
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ و ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻭ ﻭﺭﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮﺩ ﭘﺪﺭﺳﻮﺧﺘﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ .
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺭﺳﯿﺪ .

ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ ﺩﻫﺨﺪا
1393/09/25 22:44:24.863
کد: 215004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﺭﻭﺯﯼ ﭘﺪﺭﯼ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ ﮔﻔﺖ: ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﺩﺍﺭﻡ
امیدوارم ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻭﺻﯿﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ.
۱- ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﺑﮑﺶ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺵ.
۲- ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ .
۳- ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﯾﺎ ﺍﻓﯿﻮﻧﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯽ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻦ !
ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﭘﺪﺭ، ﭘﺴﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪر ﺁﻥ ﻣﻠﮏ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﯿﻒ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ، ﭘﺲ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﺱ ﻭ ﺟﻮﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ .
ﺩﯾﺪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺮﺍﺑﻪ ﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﻠﺘش را ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﺍﯾﯿﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺍﻡ!
ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺼﺎﯾﺢ ﭘﺪﺭﺵ ﭘﯽ ﺑﺮﺩ.
و میخواست ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺶ
ﺑﻮﺩ ﺩﻭﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﺪ ﻭ شروع هم کرد
و اتفاقاً معتاد قابلى هم شد گند زدبه داستان آموزنده ما :|
1393/09/25 22:41:51.873
کد: 215003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

یک تهرانی، یه اصفهانی، یه شیرازی و یک آبادانی توی کافی شاپ با هم صحبت میکردند :
تهرانی: من یک موقعیت عالی دارم، می خوام بانک ملی رو بخرم !
اصفهانی: من خیلی ثروتمندم و می خوام شرکت بنز رو بخرم !
شیرازی: من یه شاهزاده ثروتمندم و می خوام شرکت مایکروسافت و اپل رو بخرم !
سپس منتظر شدند تا آبادانی صحبت کند
.
.
.
.
.
.
آبادانی قهوه خود رو هم زد. خیلی با حوصله قاشق رو روی میز گذاشت،
یه کم قهوه خورد، یه نگاهی به اونها انداخت و با آرامی گفت:
نمیفروشم....!!!😂😂😂😂😂😂
1393/09/25 22:37:58.840
کد: 215001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

یه کم طولانیه اما ارزش خوندن داره.
نکات مهم و مفید سلامتی از جناب خدادادی ؛

مايعاتي را بخوريد كه رنگ ادرار را تغيير ندهند.

- داغي كف پا:كساني كه كف پاي آنها داغ مي‎‎‎شود، سه روز چاي نخورند و به جاي آن به روش صحيح آب بنوشند، چنين افرادي دچار يبوست مي‎‎‎باشند.


- پوكي استخوان از زانو درد شروع مي‎‎‎شود.

- كلسيم را با فسفر مصرف كنيد، مثلا پنير با گردو.

- پنير را در شب استفاده كنيد نه صبح.

- به جاي پنير پاستوريزه، از پنير محلي كه مطمئن است ، استفاده نماييد.

- براي بالارفتن ضريب هوشي بچه‎‎‎ها درشب امتحان پنير باگردو به همراه نعنا يا پونه و پياز بدهيد.

- هميشه در شب، در تاريكي مطلق بخوابيد و از چراغ خواب استفاده نكنيد.

- كساني كه پوستي تيره و جوش صورت دارند ،با غذا پياز بخورند.

- پياز داراي گوگرد است و باعث رقيق شدن خون و افزايش هوش مي‎‎‎شود.

- كساني كه دچار افسردگي مي‎‎‎شوند، به هيچ وجه عدس نخورند.

- سوسيس و كالباس باعث افسردگي و پريشاني در خواب مي‎‎‎شود.

- خوردن زياد كشك باعث خرابي پوست مي‎‎‎شود.

- براي جلوگيري از ريزش مو و براي داشتن پوستي سالم و شاداب،شير بادام بنوشيد. شير بادام محتوي مغز بادام، آب و عسل مي‎‎‎باشد.

- براي سه عضو بدن هيچگاه دارو استفاده نكنيد: چشم،گوش و بيني.
آیا میدانستید که شکر عامل اصلی پوکی استخوان است؟

آیا میدانستید که وحشتناکترین بیماری قرن یعنی آلزایمر که با حواس پرتی های کوچک شروع می شود بر اثر مصرف شکر بوجود می آید. این به آن معناست که تا ۲۵ سال دیگر نیمی از جمعیت میانسال کره زمین آلزایمر خواهند داشت و مرگ زجرآوری در انتظارشان است ؟

آیا میدانستید که عامل اصلی افسردگی شکر است. مردم عامی تصور می کنند با خوردن چیزی شیرین روحیه شان شاد خواهد شد در حالیکه کاملا بر عکس است. شادی حاصل از خوردن شیرینی به خاطر اعتیادی است که به آن دارید و با خوردن آن آرامش می یابید اما در روحیه و امواج مغزی شما اثر متضاد دارد ؟

آیا میدانستید که شکر سبب بی حوصلگی است و کسانی که شکر مصرف می کنند به هیچ عنوان میلی به ورزش کردن و فعالیت های بدنی ندارند ؟

آیا میدانستید که شکر امواج مغزی دلتا- آلفا و تتا را زیاد می کند که در نتیجه این افزایش قدرت تمرکز و تصمیم گیری در انسان از بین می رود ؟

آیا میدانستید که سردردهای بی موقع و بی دلیل و میگرن بر اثر مصرف چیزهای شیرین است ؟

آیا میدانستید که شکر ریسک بسته شدن رگهای خونی را زیاد می کند ؟

آیا میدانستيد که شکر جذب بدن نمي شود و در کبد باقي مي ماند نوشابه بخرید اما نخورید!!

ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮐﻮﻻ ﯾﺎ ﻫﻤﻮﻥ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺮﻣﺼﺮﻑﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻀﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ .

ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﯼ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻀﺮﺍﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﯽﺯﻧﻦ، ﺍﻣﺎ ﺍﻗﻼ ﮔﻮﺵ ﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽﻫﺎ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .

ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﮐﻮﻻ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﻣﯽﺗﻮﻧﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻪ !!!

ﻣﺜﻼ: ﻣﯽﺗﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ.
* ﯾﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﻓﻮﯾﻞ ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺭﻭ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﻓﺮﻭ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻌﺪ ﻓﻮﯾﻞ ﺭﻭ ﺭﻭﯼ ﺯﻧﮓﺯﺩﮔﯽ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻩ.

* ﯾﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﺦﺯﺩﺍﯾﯽ ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺍﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.

* ﻟﮏ ﺑﺪﻣﻨﻈﺮﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭﯼ ﻣﻮﺯﺍﺋﯿﮏ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﮐﻮﻻ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻓﺘﯿﺪ، ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻄﺮﯼ ﺭﻭ ﺩﻭﺭ ﻧﺮﯾﺰﯾﺪ.

* ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﻤﻦﻫﺎﯼ ﺳﺮﺳﺒﺰﺗﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺭﻭﯼ ﭼﻤﻦ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ.

* ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭﺯ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ .

* ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ ﺁﺷﭙﺰﯼﺗﻮﻥ ﯾﻪ ﺗﺎﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﮔﺎﺭ ﻣﻮﻧﺪﻩ، ﺗﻮﺵ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﺑﺠﻮﺷﻪ ﻭ ﺗﮑﻪﻫﺎﯼ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺑﻪ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﻪ... ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺘﺮﯼ ﻭ ﺳﻤﺎﻭﺭ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ .

* ﺩﻭ ﻟﯿﺘﺮ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺳﻮﺏ ﻭ ﺯﻧﮕﺎﺭ ﯾﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﮐﺎﻓﯿﻪ. ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻭ ﺁﺏ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻮ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

* ﮐﻮﻻ ﻟﮑﻪ ﻣﺎﮊﯾﮏ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﭘﺎﮎ ﻣﯽﮐﻨﻪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻟﮑﻪﺑﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ، ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﺻﺎﺑﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﻟﮏ ﺭﻭ ﺑﺸﻮﺭﯾﺪ ﻭ ﺧﻼﺹ !

* ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪﻥ ﺁﺩﺍﻣﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﭼﺴﺒﯿﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﯼ ﺳﺮﻩ.

* ﺍﻣﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺍﻭﻧﻮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﻪ .

* ﯾﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻓﺮ ﻭ ﻣﺠﻌﺪﺗﻮﻧﻪ. ﺍﻭﻝ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺸﻮﺭﯾﺪﺵ .
* ﺍﮔﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺭﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮﻥ ﺗﯿﺮﻩﺗﺮ ﺑﺸﻪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺭﮊﯾﻤﯽ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ .

ﺧﺐ! ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺗﺎ ﺭﺳﻮﺏ ﺁﻫﮏ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻩ، ﺑﺎ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﻭ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵﺗﻮﻥ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻪ؟!!
داشتن آسپیرین در منزل همیشه مهّم است
+
چرا باید آسپیرین را در کنار خود داشته باشید؟
در باره حمله قلبی علاوه بر احساس درد در بازوی چپ،
علایم دیگری برای حملهً قلبی وجود دارند
درد شدید در چانه ،
حالت تهوّع وتعریق زیاد
نیز باید مورد توجّه قرار گیرد
توجّه:
ممکن است در زمان حملهً قلبی هیچ دردی در قفسهً سینه احساس نشود حدود 60% افراد که در خواب دچار حملهً قلبی شده اند
هرگز بیدار نشده اند
هرچنداگرچنین اتفاقی رخ دهد ممکن است درد قفسهً سینه فرد را از خواب عمیق بیدار کند دراینصورت بلافاصله دو عدد آسپیرین را در دهان خود حل کرده و بامقداری آب آنرا ببلعید سپس به یکی از همسایگان و یا یکی از بستگان که محل سکونتش در فاصله بسیار نزدیک از شماست تلفن کرده و بگویید دچار حمله قلبی شده و دو عدد آسپیرین مصرف کرده اید
روی یک صندلی دسته داریا مبل بنشینید ومنتظر ورود آنها باشید و…..
DO NOT LIE DOWN!!!
درازنکشید!!!
بقول یک پزشک متخصّص قلب
اگراین پیام را برای ده نفر بفرستید ممکن است جان یک نفر را نجات دهید.
من این اطّلاعات را به دیگران داده ام
شما چطور؟
این پیام را فوروارد کنید:
ممکن است جان ها را نجات دهد

1393/09/25 22:35:23.757
کد: 215000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﺳﺮﮐﻼﺱ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺮ ﺭﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ
ﺭﻭ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯿﻦ ﺧﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺰﺭﮒ؟ ﻣﺜﻼ
ﺧﺮ ﭘﻮﻝ، ﺧﺮﮐﯿﻒ، ﺧﺮﺧﻮﻧﯽ ﻭ ...
ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺷﻤﺎ ﺧﺮ ﻫﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎ
ﺍﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ
ﻣﻨﻢ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻭﺍ ﺍﻗﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﻔﺴﯽ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
ﻣﺎ ﮐﺠﺎﻣﻮﻥ ﺧﺮﻩ؟
ﭼﺸﺎﺗﻮﻥ ﺧﺮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ، ﺧﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺗﻮﻧﻪ
ﺍﮔﺮﻡ ﯾﻪ ﺧﺮ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﻪ ﺷﻤﺎﯾﯿﻦ
ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﻤﻮﻥ ﺧﺮ ﺗﺮﯾﻦ
ﻫﯿﭽﯽ ﻓﻘﻂ دیدم بچه ها دارن نیمکت هارو گاز میگیرن
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮ ﮐﻼﺳﺶ ﺭﺍﻡ ﻧﺪﺍﺩ خر😕
1393/09/25 22:32:36.490
کد: 214997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,335,691,242