خدمات تلفن همراه

پست های : باران

باران  

قانون من میگه
همیشه آخر همه چیز خوب میشه
اگه نشد هنوز آخرش نرسیده...
1393/04/30 21:23:36.873
کد: 23274
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﻓﻘﻂ ﻭﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﮐﻪ.....!!
.
.
.
.
ﻧﯿﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﺶ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯿﺸﻪ ...!
ﻭ ﻧﯿﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﭘﯿﭽﻮﻧﺪﻥ ﻫﻤﻮﻥ ﺯﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ
1393/04/30 21:22:56.777
کد: 23273
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﺑـَﻌﻀـﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﺎ ﻋﯿﻦ ﺑـﺎﺭﻭﻥ ﻣـﯽ ﻣـﻮﻧﻦ
ﺍﻭﻟﺶ ﮐـﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﻬﺖ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﻣﯿﺪﻥ ﺷﺎﺩﯼ ﻣﯿﺪﻥ
ﻭﻟﯽ ﺁﺧﺮﺵ …
ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﺑﺎ ﮔِﻞ ﻭ ﺷﻞ ﯾﮑﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻣﯿﺮﻥ
ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺁﺩﻣﺎﯼ ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺻﻔﺖ ﺑﺎﺵ
ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺁﺧﺮﺵ ﮔِﻞ ﺑﺸﯽ …!
1393/04/30 21:21:49.473
کد: 23271
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بکس بخونین و اگر دوستاتون مهم هستن کپی کنید

امشب شب قدر
میخــــــــــوام دعــــــــــــا کنــــــــــــم

نه برای خـــــــودم برای دوستـــــــــای مجازیم که :??

بعضیاشون خیلی گرفتــــــــــــارن ??
بعضیاشون خیلی دلشکستــــــــــــن ??
بعضیاشون خیلی تنهــــــــــــان ??
بعضیاشون خیلی نا امیــــــــــــدن ??
بعضیاشون عاشقــــــــــــن ??

خـــــــــداجــــون هـــــوای دلاشــــونو❤داشتـــــــه باش،
یه دستـــــــى?? به ســـــروگـــــوش زندگیشون بکش،
نذار حســــــــــــرت به دل ??بمونن ،
نذار ایمانشــــــــون ضعيــــــف بشه،
دستشــــــــــونو بگيـــــــــــ ــــــــــــر....??

??خـــــــــــ ــــــــــــدا منو بیخیــــــــــــال ولی دل این
دوستــــــــــــای مهربــــــــــونمو شـــــــــــاد کن??

خدايــــــــــــا به يگانگيـــــــت قسمت ميــــــــــــدم
نذار آرزوهـــــــــــاشون آرزو بمونــــــــــــه??
1393/04/28 21:24:41.067
کد: 22003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سالار
گیلدا
یاسین
کجایین!!!!
چراپست نمیزارین!!!!
من فرصت نمیکنم زیادبیام قاصدک فقط ب عشق خوندن پست های شمامیام قاصدک
1393/04/28 18:50:11.150
کد: 21952
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

رفتم مغازه میگم ببخشید تخمه دارید؟
میگه کیلویی؟
گفتم پ… یهو داد زد خفه شو، چیه شما جوونا یادگرفتین میگین پ ن پ!
گفتم پنیرم میخواستم!
بدبخت کلی عذر خواهی کرد گفت :پنیر کیلویی بدم؟
گفتم پ ن پ متری بده!!!
بعد در رفتم… خخخخخ
1393/04/26 18:07:02.780
کد: 21048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

مخاطب خاصم زنگ زده با گریه میگه میخوان منو از تو جدا کنن داره واسم خواستگار میاد نمیدونم قراره چی بشه واااااای خدا اگه جوابم مثبت باشه چی؟هیچوقت خودمو نمیبخشم!!!!!
من :| :|
خاستگار :))
مخاطب خاصصم
من میرم با مجید خراطها رگمونو بزنیم ، خدافس
1393/04/26 17:52:52.577
کد: 21037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

I★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★(1 heart)like
★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★(1 heart)like
★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★(1 heart)like
★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★(1 heart)like
★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★(1 heart)like
★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★(1 heart)like
★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★(1 heart)like
★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★(1 heart)like
★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★(1 heart)like
★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★(1 heart)like
★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★(1 heart)like
★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★★(1 heart)like
★★★★★★(1 heart)like
★★★★★(1 heart)like
★★★★(1 heart)like
★★★(1 heart)like
★★(1 heart)like
★(1 heart)like
فعالای گروه


حال کنید
1393/04/26 17:51:50.377
کد: 21036
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

گابریل گارسیا میگه:
هرگز لبخند را ترک نکن، حتی وقتی ناراحتی...چون هر لحظه ممکن است کسی عاشق لبخند تو شود...


من الان دارم می خندماااااا


کسی عاشقم نشد؟؟؟؟
نبودد کسی عایااااااا؟؟؟؟؟؟پَ چی میگه این گابریل؟؟؟؟؟هااااااا ؟؟؟کصااااافففطططططوالا با این جمله هاشون😠با روحو روان مردم بازی میکنن دیووووووسسس😆😆😆😆
1393/04/26 17:50:40.653
کد: 21034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام بچه ها.دلم براهمه تون تنگ شده بود
1393/04/26 17:21:28.757
کد: 21021
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,334,804,556