خدمات تلفن همراه

پست های : nazi

nazi  

تـــو بـرو …
مــــن هــمـــ بـرايـــِ اينـــکـــ ه راحـتـــ بــرويـ ميـــ گـويــمـــ:
” بــاشـد … بـــرو … خــيــاليـــ نيـــسـتـــ!!! ”
امـّــا
کيـــسـتـــ کــ ه نــدانــد…
بيــــ تـــو
تـــنـــهـا چيــــزيـــ کــ ه هـسـتـــ…
خيــــالِ تـــوستـــ
1393/04/20 01:42:22.470
کد: 18197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چقدر هولناک است وقتی که مرگ هم
آدم را نمی خواهد و پس می زند
. * صادق هدایت
1393/04/20 01:40:31.663
کد: 18196
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﻓـﮑﺮ ﻧـﮑﻦ ﮐﻪ ﻓـﺮﺍﻣـﻮﺷﺖ ﮐـﺮﺩﻩ ﺍﻡ ...
ﻳـﺎ ﺩﻳـﮕﺮ ﺩﻭﺳـﺘﺖ ﻧـﺪﺍﺭﻡ !
ﻧــﻪ !
ﻣـﻦ ﻓـﻘﻂ ﻓﻬـﻤﻴـﺪﻡ :
ﻭﻗـﺘﻲ ﺩﻟـﺖ ﺑـﺎ ﻣـﻦ ﻧـﻴﺴﺖ ؛
ﺑﻮﺩﻧـﺖ ﻣﺸـﮑﻠﻲ ﺭﺍ ﺣـﻞ ﻧـﻤﻴﮑـﻨﺪ ،
ﺗـﻨﻬﺎ ﺩﻟـﺘـﻨـﮕﺘﺮﻡ ﻣـﻴﮑـﻨﺪ .
1393/04/20 01:39:24.730
کد: 18195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

در زندگی یک
" مرد
" مخدری هست به نام :
" زن
"
نبودنش،
دوریش،
قهرش،
خماری میاورد...؛
آب میکند ابهت
"مردانه ات
" را.
1393/04/20 01:37:55.287
کد: 18194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﺁﺭﺍﻣــــــﺶ ﯾــﻌﻨـــــﯽ: ﻫـﺮ ﻭﻗـــﺖ ﻗـــﻬﺮ ﮐـــﺮﺩﯼ،
ﻣﻄﻤﺌــﻦ ﺑﺎﺷــﯽ ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﺁﺷﺘــﯽ ﮐﻨــﯽ ﻫﯿــــﭻ ﮐـــﺲ
ﺟـﺎﺗـــﻮ ﻧـﻤﯿﮕﯿــــﺮﻩ
1393/04/20 01:36:05.447
کد: 18193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

می خواهم
"عشــــق
" بماند
و
لبخندی که هدیه لبهایِ تـــــوست...
.
می خواهم

"من
" باشم
و
"تو
" باشی
و
زنـــــــــــدگیـــــــــــــــــ....
.
.
.
.
زیبایی سرشار از انعکاسِ مــــا...
می خواهم عاشــــــــــقت باشم...
می خواهم عشــــــــــــق بماند.
1393/04/14 17:39:41.010
کد: 15965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

کار دیگری نداریم من و خورشید
برای دوست داشتنت
بیدار می شویم هرصبح
1393/04/14 16:37:50.680
کد: 15933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

کاش همیشه درکودکی می ماندیم تابه جای دلهایمان سرزانوها یمان زخمی می شود
1393/04/02 20:17:47.717
کد: 11384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اگر برای کسی مهم باشی
او همیشه راهی برای وقت گذاشتن با تو پیدا خواهد کرد
نه بهانه ای برای فرار
و نه دروغی برای توجیه..
1393/04/02 20:13:16.103
کد: 11381
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

صدای هق هق می آید انگار باز کسی قول ماندن داده بود
1393/04/02 20:09:59.240
کد: 11378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,334,808,723