خدمات تلفن همراه

پست های : Malake

Malake  

دلـم گرفته است یا دلگیرم یا شاید هـم،دلـم گیر است، نمی دانـم …اصـلاً هیچ وقت فرق بین اینها را نفهمیدم,فقط می دانم دلم یک جوری می شود,جوری که مثل همیشه نیست,دلم که اینطـور می شود,غصه های خودم که هـیچ،غصـه ی همه ی دنیا می شود غصه مـن
1393/05/01 16:52:04.703
کد: 23938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

پشت حرفهای یک مرد
پشت نوازش ها...
پشت تمام نگاه های معنی دار...
پشت سکوتش...
پشت لبخندهای پراز رازش...
عشقیست پنهان تراز محبت زنانه!
1393/04/30 11:21:38.020
کد: 22951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

پنجشنبه. است ودلم برای آن هایی که دیگرندارمشان تنگ است،،،
پنجشنبه وبوی حلوای خیرات؛؛؛
یادآدم های رفته،،،
طعم تلخ یک فنجان قهوه فوری؛؛؛
تنهایی لاکردار؛؛؛
پنجشنبه وپرسه های بی هدف؛؛؛
غربت کوچه های تاریک وحلق آویزکردن یک قراره2نفره ازتیرچراغ برق؛؛؛
پنجشنبه واندوه آدم ها؛؛؛
اندوه مرده ها؛؛؛
گزگزکردن زخم حماقت ها؛؛؛
شوری اشک ها؛؛؛
پنجشنبه ودوست داشتن های زیادی ودوست نداشتن های زیادی
وپادرهواماندن میان این همه خاطره؛؛؛پنجشنبه است و
دلم گرررررفته؛؛؛کاش بودی؛؛؛!
1393/04/12 17:25:47.110
کد: 15256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ناله را هر چند میخواهم
که پنهان
سازمش
"سینه
" میگوید
من تنگ
امدم
"فریاد
"کن.
1393/04/04 02:11:04.533
کد: 11788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چه‌قدر تنهاست
عاشقی که عاشقانه هاش
دست به دست می‌روند...
به دست تو اما،
نمی‌رسند!
1393/04/04 02:09:45.903
کد: 11786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

قلبی خاکی داشتیم ، آدما خیسش کردند

گِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدند

زدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…
1393/04/04 02:09:05.833
کد: 11785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

شب نزدیک است..!
هر شب دستم را تنها
بر شانه ی تنهای شـــــــــب میگذارم ؛
و برایش از
" تـــــــــــو
" میگویم..
بـــــــــــاران می گیرد...
1393/04/04 02:08:36.440
کد: 11784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چاره ای نیست ...!

این روزها طرح روی جلد آدمهاست

که پرفروششان میکند نه متنشان!
1393/04/04 02:03:18.060
کد: 11781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

شب درکارنامه سیاه زندگی اش چه کرده است که افتخار گرفتن این همه ستاره را دارد.
1393/04/04 02:02:40.157
کد: 11779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چمدان کوچکت جا نداشت
وگرنه
خوابهایت راهم مى بردى..
1393/04/04 02:02:05.290
کد: 11778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,334,826,565