خدمات تلفن همراه

پست های : گيلدا

گيلدا  

باشه اقا محمد .....
جواب من این نبود
سلام داش مجید
شب همگیتون بخیر
خداحافظ
1393/10/27 00:34:12.793
کد: 235666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

چرامنو نمیشناسی خاله؟
1393/10/27 00:28:04.857
کد: 235648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اقا محمد ی دفعه اومدم خودتون گفتین دیه؟؟؟!!!!
1393/10/27 00:23:39.500
کد: 235637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

داش ام کا منو میشناسی خاله؟
1393/10/27 00:03:42.037
کد: 235610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلوم اتنا گلی
ریحان گلی
محمد گلツ
1393/10/26 23:58:22.000
کد: 235605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلوم شب بخیرツ
1393/10/26 23:50:16.007
کد: 235599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

باشه
1393/10/26 18:18:14.627
کد: 235229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خخخخ عیب نداره فاطمه اجی کوچیکه منی

خوشبختم ریحان جان ツمتاهل؟
1393/10/26 18:15:29.867
کد: 235225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

اها مایده خانم اجی کوچیگهツ
1393/10/26 18:09:10.280
کد: 235220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

مرسی اجی فاطی
شماچی؟
ریحان شماچی ؟؟
چن سالتونه
1393/10/26 18:06:57.123
کد: 235217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,334,837,487