خدمات تلفن همراه

پست های : ارمیا

ارمیا  

آخرین شعر مرا قاب کن و پشت نگاهت بگذار
تا که تنهایی ات از دیدن آن جا بخورد و بداند که دل م باتوست
در همین یک قدمی
1393/06/05 06:18:35.350
کد: 55071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دست در دست یکی
آسمانت آبی
چشمهایت پر شادی
خالی از هر چه من است
به دلم مدیونی که چنین مینگرد
و نمیگوید آه ه ه ه ه
1393/06/05 06:18:15.243
کد: 55070
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد
بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد
1393/06/05 06:17:07.113
کد: 55069
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خداجونم من از نردبون بالا میام
تا به تو برسم
غافل از اینکه
تو نردبون رو نگه داشتی تا نیفتم !!
1393/06/05 06:16:25.283
کد: 55068
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 14 - مناجات با خدا

تمام غصه های دنیا رو میشه با یه جمله تحمل کرد:
خدایا میدونم که می بینی…
1393/06/05 06:15:12.543
کد: 55067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اتاق 14 - مناجات با خدا

خدایا!
از اینکه می بینم بزرگی چون تو،
همواره مرا زیر نظر دارد
و هرگز فراموشم نمی کند
سخت به خود می بالم.
1393/06/05 06:14:51.413
کد: 55066
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نماز خواندن وقت خداست……
ان را به دیگران ندهیم.
1393/06/05 06:14:36.037
کد: 55065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خداوندا…
اراده ام را به زمان کودکی بازگردان.
همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما ناامید نمی شدم…
1393/06/05 06:14:19.237
کد: 55064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,335,684,803