خدمات تلفن همراه

پست های : Niloofar

Niloofar  

مهدی بیا
1394/09/29 20:48:11.040
کد: 497422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

بزرگیتونو میرسونم ، پنجشنبه مراسم نامزدیشه
1394/09/29 20:46:25.330
کد: 497419
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام سیده خانم ،خداروشکر خوبه ،الان خوابگاه نیست
1394/09/29 20:45:51.707
کد: 497417
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام مجدد خوب هستید؟ ترنم جون خوبی ؟
1394/09/29 20:29:46.330
کد: 497408
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام خاله شریفه جون ، زیارتت قبول
1394/09/29 18:49:31.073
کد: 497276
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خوش ب سعادتش ، زیارتش قبول
1394/09/29 18:26:44.497
کد: 497231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

سلام سیده خانم خوب هستید ؟؟
1394/09/29 18:25:52.950
کد: 497228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خاله شریفه از مشهد برگشت ؟؟
1394/09/29 18:25:18.343
کد: 497227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تارا چه خبرا ؟؟؟
1394/09/29 18:19:49.290
کد: 497222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,335,716,663