خدمات تلفن همراه

تالار عمومی- اتاق : 2 - شعر و شاعری

  امير علي اتاق 2 - شعر و شاعری

چی میشه رد بشی ازکوچه مون یه نگاهی کنی آبرو کمون
1400/10/24 19:11 3`
کد: 693434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  نطرالهي اتاق 2 - شعر و شاعری

1400/01/24 17:20 32`
کد: 693120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمدي ناصري  محمدي ناصري اتاق 2 - شعر و شاعری

بسم رب الحکماء
ز حیله بر درِ موشی نشست گربه و گفت
که چند دشمنی از بهر حرص و آز کنیم؟
بیا که رایت صلح و صفا برافرازیم! ..
از جمله‌ی پاسخ‌ها‌ی‌آسیب‌دیده‌ی‌بابصیرت:
خلاف معرفت و عقل ره چرا سپریم؟!
به روی دشمن خود در چگونه باز‌کنیم؟!
از شعر فریب آشتی در دیوان خدا‌بیامرز پروین اعتصامی
1399/11/25 12:55 28`
کد: 692976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمدي ناصري  محمدي ناصري اتاق 2 - شعر و شاعری

بسم رب الحکماء
بپرس راه ز علم، این نه جای گمراهی است\\بخواه چاره ز عقل، این نه روز ناچاری است\\مخصوصا عقل رهبران الهی
از خدابیامرز پروین
1399/11/16 08:32 18`
کد: 692922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمدي ناصري  محمدي ناصري اتاق 2 - شعر و شاعری

بسم ربّ الـ‌حُکما[ء]
بـ‌کوش و دانش‌ی آموز و پرتو‌ی بِـ‌فِکَن
که فرصت‌ی که تُـ‌را داده‌اند، بی‌بَدَل است
دیوان خدابیامرز پروین اعتصامی
1399/11/13 10:52 15`
کد: 692885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  ahoracj اتاق 2 - شعر و شاعری

1399/04/23 01:33 53`
کد: 691446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  نازنين اتاق 2 - شعر و شاعری

کسی هس جوابموبده ایا
1399/02/16 13:37 3`
کد: 690721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  اريس اتاق 2 - شعر و شاعری
موضوع : ادبی

سلام ب تمام دوستان عزیز
1398/12/06 14:43 35`
کد: 689540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  د اتاق 2 - شعر و شاعری
موضوع : ادبی

سلام خوبی اوشون
1398/08/30 01:10 13`
کد: 683144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عباس   عباس اتاق 2 - شعر و شاعری
موضوع : ادبی

کجا رسد به تو مکتوب گریه آلودم
که باد هم نبرد کاغذی که نم دارد
1398/08/27 21:34 19`
کد: 682978
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,335,719,828