خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (6)- دعای آنحضرت به وقت صبح و شام - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 33 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 34 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 35 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 36 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 37 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 38 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 39 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 40جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت متنی 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,336,316,604