خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (49)- دعای آنحضرت در دفع مکر دشمنان - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 327 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 328 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 329 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 330 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 331 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 332 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 333 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 334جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت متنی 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,336,306,122