خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (46)- دعای آنحضرت در روز عید فطر و جمعه - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 269 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 270 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 271 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 272 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 273 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 274 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 275جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت متنی 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,336,294,893