خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (51)- دعای آنحضرت در تضرع و زاری به درگاه حق - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان339صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 339 340صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 340 341صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 341 342صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 342 343صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 343 344صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 344جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت متنی 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,367,453,433