خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (33)- دعای آنحضرت در درخواست خیر و نیکی - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان195صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 195 196صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 196جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت متنی 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,367,395,775