خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (25)- دعای آنحضرت برای فرزندانش - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 140 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 141 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 142 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 143 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 144 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 145 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 146جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت متنی 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,367,424,385