خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : ادعیه تبیان

مربوط به : ادعیه تبیان

تعداد 265
کد : 123050
امتیاز : 7
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/02/01 01:32
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123049
امتیاز : 5
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1401/02/01 01:32
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 118556
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1400/04/24 20:09
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 118439
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1400/04/18 19:48
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 117966
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1400/03/07 09:38
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 116675
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1400/01/02 22:16
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 115767
امتیاز : 6
سوال یا نظر : ادعیه های برنامه ظاهر نمی شود
شماره نسخه : 3
نام : Allami
تاریخ : 1399/11/08 13:43
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکریم. این برنامه صوتی است
کد : 114442
امتیاز : 9
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1399/08/21 05:19
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 114209
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1399/08/04 19:08
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 112010
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1399/03/05 03:20
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 111125
امتیاز : 6
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1399/02/08 09:10
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 111124
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1399/02/08 09:10
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 111123
امتیاز : 6
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1399/02/08 09:10
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 110611
امتیاز : 1
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1399/01/24 17:47
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 110608
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1399/01/24 17:41
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 108908
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1398/11/23 10:57
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 108839
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1398/11/19 23:38
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 108790
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1398/11/17 16:33
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 108135
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1398/10/07 08:10
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 108051
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1398/10/03 14:26
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 107271
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1398/08/23 21:54
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 106480
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
نام : هادی رحمتی
تاریخ : 1398/07/11 14:00
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 106266
امتیاز : 4
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1398/06/28 23:43
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 106250
امتیاز : 10
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1398/06/27 19:05
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 105969
امتیاز : 7
شماره نسخه : 3
تاریخ : 1398/06/11 00:41
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,367,401,925